الیسیوم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

الیسیوم نام مکانی در یونان باستان بود که مردگان جاویدان در آن به آرامش می‌رسیدند.

الیسیوم همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: