باز کردن منو اصلی

الیسیوم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

الیسیوم نام مکانی در یونان باستان بود که مردگان جاویدان در آن به آرامش می‌رسیدند.

الیسیوم همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: