امارت برادوست یکی از امارت‌های کرد است .تبار فرمانروایان برادوست به آل حسنویه یا ‌‌‌‌‌‌‌‌گوران‌ها باز می‌گردد.[۱][۲][۳]

تاسیسویرایش

فرمانروایان امارت برادوست از اخلاف خاندان حسنویه هستند. پس از کشته شدن هلال پسر ناصرالدوله بدر ،فرزندانش -که ۳ برادر بودند- به میان طایفه برادوست آمدند. طاهر جانشین پدرش در شهرزور شد. دیگری به امارت طایفه آکو رسید. سومی که جد بزرگ فرمانروایان امارت برادوست است به ارومیه و سلماس رفته و آنجا را تحت حکومت خود قرار داد.

فرمانروایان برادوستویرایش

فرمانروایان مشهور برادوست از این قرار‌اند.

منابعویرایش

  1. A. Hassanpour. "BARĀDŪST – Encyclopaedia Iranica". www.iranicaonline.org.
  2. https://books.google.com/books?id=7CP7fYghBFQC&pg=PA1148&dq=kurds+urmia&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwic-IaUxqbjAhXuHTQIHbGqAXoQ6AEIMTAC#v=onepage&q=Descent%20urmia&f=false
  3. بررسي علل و پیامدهای سركوب كردهای برادوست و فتح قلعه دمدم در دوران حكومت شاه عباس اول صفوی-حسن زندیه-پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران-ص۲۰