اما گیلز (به انگلیسی: Emma Giles) یک کشتی بود.

اما گیلز
Emma Giles
پیشینه
مالک
تکمیل ساخت: ۶ دسامبر ۱۸۸۷
مشخصات اصلی

منابعویرایش