امن

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

امن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: