باز کردن منو اصلی

امپراتوری ایران (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

امپراتوری ایران ممکن است مفاهیم زیر را داشته باشد:

یا ممکن است به شاهنشاهی‌های زیر اشاره داشته باشد:

یا ممکن است به انواع دیگر سلسله‌های ایرانی فاتح مناطق وسیع اشاره داشته باشد.