امپراتوری شر

امپراتوری شر یا امپراتوری شیطان (به انگلیسی: Evil empire) اصطلاحی بود که اولین بار توسط رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا در ژوئن سال ۱۹۸۲ برای نام بردن از اتحاد جماهیر شوروی استفاده شد[۱]. این سخن دور جدیدی از رقابت‌ها را میان دو بلوک آغاز کرد و به جنگ سرد شدت بخشید. این اصطلاح در اواخر جنگ سرد نقش مهمی داشت. با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی از این اصطلاح استفاده‌های دیگری هم شده‌است.

ریگان در NAE، سال ۱۹۸۳

استفاده‌های بعدیویرایش

منابعویرایش

  1. رابرت شولزینگر، «دیپلماسی آمریکا در قرن بیستم»، حمید رفیعی مهرآبادی، (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۹)، چاپ اول.

Wikipedia contributors، "Evil empire،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Evil_empire&oldid=210020230