امیرنشین موریا

امیرنشین موریا (یونانی: Δεσποτᾶτον τοῦ Μορέως‎)، از استان‌های امپراتوری بیزانس که پس از سقوط این امپراتوری توسط صلیبیون طی جنگ صلیبی چهارم، به‌عنوان حکومت خودکامه وابسته به خاندان بیزانسی پلاجیوس، حکومت خود را ادامه داد.

امیرنشین موریا
Δεσποτᾶτον τοῦ Μορέως
تحت خاندان پلاجیوس

۱۳۴۹–۱۴۶۰
پرچم نشان نظامی
پایتخت میستراس
زبان‌(ها) یونانی بیزانسی
دین کلیسای اورتدوکس شرقی
دولت پادشاهی فئودالی
Despot of Morea
 - ۱۳۴۹–۱۳۸۰ Manuel Kantakouzenos
 - ۱۴۴۹–۱۴۶۰ Thomas Palaiologos
دوره تاریخی قرون وسطی متاخر
 - تأسیس ۱۳۴۹
 - فروپاشی ۱۴۶۰

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش