امیریه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

امیریه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستا

ویرایش