امینه خاتون، (ترکی عثمانی: امینه خاتون؛ حدود ۱۳۸۹ – حدود ۱۴۴۹) همسر محمد یکم سلطان امپراتوری عثمانی و مادر مراد دوم بود.

امینه خاتون
زادهح. ۱۳۸۹
البستان
درگذشته۱۴۴۹ (۵۹ یا ۶۰ سال)
بورسا
آرامگاه
همسر(ان)محمد یکم
فرزند(ان)مراد دوم
پدرشعبان سولی بیگ

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش