ام۱۱۵ نوعی توپ هویتزر ۲۰۳ میلی‌متری ساخت آمریکاست که در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت. توپ خودکششی ام۱۱۰ نیز با قرار دادن این توپ بر روی یک شاسی زرهی تولید شده‌است. این سلاح دارای کالیبر ۲۰۳ میلی‌متر و وزن گلوله آن در حدود ۷۰ کیلوگرم می‌باشد. ایران در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ از هر دو نوع کششی و خودکششی این توپ خریداری کرد و هم‌اکنون نیز از این سلاح در یگانهای توپخانه خود استفاده می‌کند.