ام‌آی‌بی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ام‌آی‌بی (MIB) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

رشتۀ کامپیوتر
داستان و فیلم
علم