انتاریو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

انتاریو یکی از استان‌های کانادا است.

انتاریو ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: