انتخابات در استونی

استونی کشوری با نظام پارلمانی دارای چند انتخابات ملی و محلی می‌باشد که مهم‌ترین آن انتخابات مجلس این کشور است که دارای ۱۰۱ نماینده می‌باشد.

از دیگر انتخابات می‌توان به انتخابات شوراهای محلی اشاره کرد، کلیه انتخابات استونی با حضور حزب‌های رسمی این کشور یا اعلام نمایندگان به صورت مستقل برگزار میشود.

انتخاباتویرایش

منابعویرایش