انتخابات مجلس مؤسسان تونس (۲۰۱۱)

انتخابات مجلس موسسان تونس نخستین انتخاباتی بود که پس از انقلاب تونس برگزار شد. مجلس برآمده مسئول آماده کردن پیش‌نویس قانون اساسی نو را دارد و همزمان مجلس قانون‌گذاری نیز هست.

دومین انتخابات مجلس موسسان تونس
تونس
۱ آبان ۱۳۹۰

هر ۲۱۷ کرسی مجلس موسسان
۱۰۹ کرسی موردنیاز اکثریت
مشارکت ۴٬۳۰۸٬۸۸۸ رای، ۵۱٫۹۷٪
  حزب نخست حزب دوم حزب سوم
 
رهبر حمادی جبالی منصف مرزوقی محمد هاشمی حامدی
حزب جنبش نهضه همایش برای جمهوری دادخواست مردم
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۸۹ ۲۹ ۲۶
رأی‌های مردمی ۱٬۵۰۱٬۳۲۰ ۳۵۳٫۰۴۱ ۲۷۳٬۳۶۲
درصد رأی ۳۷٫۰۴٪ ۸٫۷۱٪ ۶٫۷۴٪
درصد کرسی‌ها ۴۱٫۰۱٪ ۱۳٫۳۶٪ ۱۱٫۹۸٪

  حزب چهارم حزب پنجم
 
رهبر مصطفی بن جعفر میه جریبی
حزب انجمن مردم‌سالار کار و آزادی حزب مردم‌سالاری پیشرفته
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۲۰ ۱۶
رأی‌های مردمی ۲۸۴٬۹۸۹ ۱۵۹٬۸۲۶
درصد رأی ۷٫۰۳٪ ۳٫۹۴٪
درصد کرسی‌ها ۹٫۲۱٪ ۷٫۳۷٪

  همایش برای جمهوری (۲۹)
  دادخواست مردمی (۲۶)
  حزب مردم‌سالاری پیشرفته (۱۶)
  حزب ابتکار (۵)
  حزب مردم‌سالار نوگرا (۵)
  آفاق تونس (۴)
  حزب کمونیست کارگری تونس (۳)
  دیگر حزب‌ها و مستقلان (۲۰)

نخست‌وزیر پیش از انتخابات

باجی قائد سبسی
مستقل

نخست‌وزیر گماشته

حمادی جبالی
جنبش نهضت

در این انتخابات اسلامگرایان پیروز شدند.

پی‌نوشت و منبع

ویرایش