انتخابات مجلس کره شمالی (۲۰۰۹)

انتخابات پارلمانی در کره شمالی، که منجر به تشکیل دوازدهمین مجمع عالی خلق شد در ۸ مارس ۲۰۰۹ برگزار شد. همه کاندیدها از اعضای احزاب تشکیل دهنده جبهه دمکراتیک برای اتحاد مجدد سرزمین پدری بودند. در هر یک از ۶۸۷ منطقه یک کاندید مورد تأیید رهبری خلق کره رقابت می‌کرد که بدین ترتیب بی توجه به میزان حضور مردمی یک پیروزی کامل برای جبهه دمکراتیک تضمین شده بود. کیم-جونگ ایل رهبر دوفاکتو و رئیس کمیسیون ملی دفاع کره شمالی در حوزه انتخابیه ۳۳۳ رقابت کرد.

انتخابات مجلس کره شمالی، ۲۰۰۹
کره شمالی
→ ۲۰۰۳
‎۱۸ اسفند ۱۳۸۷

هر ۶۸۷ کرسی مجمع عالی خلق
  حزب نخست


  Kim Jong-Il.jpg


رهبر کیم جونگ-ایل
حزب حزب کارگران کرهٔ شمالی
اتحاد/فهرست جبههٔ سرزمین پدری
حوزهٔ انتخابات رهبر حوزه انتخابیه ۳۳۳
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۶۸۷
تغییر کرسی‌ها ±۰

نخست وزیر پیش از انتخابات

کیم-یونگ ایل
جبههٔ سرزمین پدری

نخست وزیر برگزیده

کیم-یونگ ایل
جبههٔ سرزمین پدری

یکی از حوره‌های رای گیری در کره شمالی

منابعویرایش