انتخابی لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۳

مسابقات انتخابی لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۳ دارای مسابقات انتخابی در دو گروه برای برگزیدن تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ جهانی ۲۰۱۳ است. این مسابقات بین ۲۴ آگوست تا ۹ سپتامبر ۲۰۱۲ (۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۱) برگزار شد.[۱]

تیم‌هاویرایش

تیم برگزیده شده براساس [۲]
دور دوم
  ژاپن ۱۵ام در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۲
  پرتغال ۱۶ام در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۲
دور دوم
  مصر قهرمان آفریقا* (رتبه ۱۳ در رده‌بندی جهانی)
  ایران قهرمان مسابقات قهرمان آسیا (رتبه ۱۴ام رده‌بندی جهانی)
  جمهوری دومینیکن قهرمان مسابقات مسابقه پان‌امریکا (رتبه ۴۵ام رده‌بندی جهانی)
  هلند قهرمانی لیگ والیبال اروپا ۲۰۱۲ (رتبه ۴۱ام رده‌بندی جهانی)

*مصر توسط فدراسیون والیبال آفریقا انتخاب شد.

فرآیند رده‌بندی در جدول مسابقاتویرایش

  1. امتیاز بازی
  2. تعداد بازی برده
  3. نسبت ست(برده به باخته)
  4. نسبت امتیاز

بازی ۳-۰ یا ۳-۱ برای برده دارای ۳ امتیاز برای برنده و ۰ امتیاز برای بازنده به ارمغان می‌آورد.
بازی ۳-۲ برای برنده ۲ امتیاز و برای بازنده ۱ امتیاز به ارمغان می‌آورد.

دور اولویرایش

  • تمام زمان‌ها به وقت محلی است.

حذفی ۱ویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هلند ۵ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۱۹۵ ۱۸۱ ۱٫۰۷۷
۲   جمهوری دومینیکن ۱ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳ ۱۸۱ ۱۹۵ ۰٫۹۲۸
تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۲۴ اوت ۱۹:۳۰ هلند   ۳–۰   جمهوری دومینیکن ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۱     ۷۵–۶۵ P2 P3
۲۵ اوت ۱۹:۳۰ هلند   ۳–۲   جمهوری دومینیکن ۲۵–۲۷ ۲۵–۲۱ ۲۴–۲۶ ۳۰–۲۸ ۱۶–۱۴ ۱۲۰–۱۱۶ P2 P3

حذفی ۲ویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایران ۶ ۲ ۰ ۶ ۱ ۶٫۰۰۰ ۱۸۶ ۱۵۳ ۱٫۲۱۶
۲   مصر ۰ ۰ ۲ ۱ ۶ ۰٫۱۶۷ ۱۵۳ ۱۸۶ ۰٫۸۲۳
تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۳۱ اوت ۲۰:۰۰   مصر ۰–۳   ایران ۳۱–۳۳ ۲۲–۲۵ ۱۹–۲۵     ۷۲–۸۳ P2 P3
۲ سپتامبر ۲۰:۰۰   مصر ۱–۳   ایران ۱۲–۲۵ ۳۰–۲۸ ۱۷–۲۵ ۲۲–۲۵   ۸۱–۱۰۳ P2 P3

دور دومویرایش

  • تمام زمان‌ها به وقت محلی است.

حذفی ۱ویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هلند ۴ ۲ ۰ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۱۹ ۲۲۳ ۰٫۹۸۲
۲   پرتغال ۲ ۰ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۲۲۳ ۲۱۹ ۱٫۰۱۸
تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۱ سپتامبر ۱۷:۰۰ هلند   ۳–۲   پرتغال ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۳ ۲۴–۲۶ ۲۲–۲۵ ۲۰–۱۸ ۱۱۷–۱۱۶ P2 P3
۲ سپتامبر ۱۷:۰۰ هلند   ۳–۲   پرتغال ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۱۳ ۱۰۲–۱۰۷ P2 P3
مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایران ۶ ۲ ۰ ۶ ۰ بیشینه ۱۵۰ ۱۱۰ ۱٫۳۶۴
۲   ژاپن ۰ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۱۱۰ ۱۵۰ ۰٫۷۳۳
تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۷ سپتامبر ۱۹:۰۰   ایران ۳–۰   ژاپن ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۳     ۷۵–۵۶ P2 P3
۹ سپتامبر ۱۹:۰۰   ایران ۳–۰   ژاپن ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۱     ۷۵–۵۴  

منابعویرایش

  1. «انتخابی در زیرگروه جهانی لیگ ۲۰۱۳». fivb.org. ۱۶ اوت ۲۰۱۲.
  2. «فرآیند انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۳ توضیح داده شد». fivb.org. ۲۱ اوت ۲۰۱۲.

پیوندویرایش