انتظار دل، نام آلبومی است با صدای محمدرضا شجریان که با همکاری گروه اساتید، در دستگاه سه گاه و آواز افشاری اجرا شد.

انتظار دل
انتظار دل.jpg
جلد آلبوم
آلبوم استودیویی
ژانرموسیقی سنتی ایرانی
زبانزبان فارسی

شرحویرایش

هنرمندانویرایش

همنوازانویرایش

ترانه‌هاویرایش

ترانهویرایش

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنندویرایش

(درآمد سه‌گاه)
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

(درآمد سه گاه)
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی

باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

(زابل)
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است

آن به که کار خود به عنایت رها کنند
آن به که کار خود به عنایت رها کنند

(زابل)
معشوق چون نقاب ز رخ درنمی‌کشد

هر کس حکایتی به تصور چرا کنند

(مویه)
حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود

تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند
تا آن زمان
تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند

(مخالف)
حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود

تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند

(مخالف)
پیراهنی که آید از او بوی یوسفم
پیراهنی که آید از او بوی یوسف

ترسم برادران غیورش قبا کنند

(مخالف با اشاره به مغلوب)
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

صاحبدلان حکایت دل خوش‌ادا کنند

(شکسته مویه + جامه‌دران + بازگشت به درآمد)
بگذر به کوی میکده تا زمره حضور

اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش