انجمن سری آزادی‌خواهان

انجمن سری آزادی‌خواهان گروهی متشکل از هواداران ایجاد حکومت مشروطه در ایران بود که بیشتر اعضاء آن را کاشانیان مقیم تهران تشکیل می‌دادند. شیخ یحیی کاشانی، سید حسن حبل‌المتین، عبدالعلی موبد بیدگلی کاشانی، سید محمد احمدی کاشانی و احمد خاوری کاشانی از مهمترین اعضای این انجمن بودند.

افشای انجمن و دستگیری اعضاویرایش

این گروه در نهایت با تدابیر علی‌اصغرخان اتابک از هم پاشیده، ماهیت آن افشاء و اعضای آن شناخته شده و به حبس و تبعید گرفتار شدند[۱]. در شب‌نامه‌ای که به اقامتگاه سلطان انداخته شد و به لو رفتن انجمن انجامید، علاوه بر مقاله‌ای تند و انتقادی از شیخ یحیی شعری از خاوری خطاب به اتابک نیز وجود داشت که در پایان آن می‌گفت:

[۲][۳][۴]
داس غیرت چو شود در کف ملت ظاهرپاک از لوث وجود تو کند بستان را
کاسه‌لیسی تو از روس ندارد ثمریکین سیه‌کاسه در آخر بکشد مهمان را

پانویس‌هاویرایش

  1. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص ۲۵ تا ۲۸
  2. ادوارد براون، تاریخ انقلاب ایران، ص ۴۳۰
  3. ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، ص ۳۹۷ و ص ۲۱۴
  4. تاریخ جراید و مجلات ایران، ص ۲۰۳