انجمن شرکت‌های ضبط مجارستانی

انجمن شرکت‌های ضبط مجارستانی جدول رسمی انجمن صنعت موسیقی مجارستان است که در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد.

منابعویرایش