انجمن هوافضای ایران

انجمن هوافضای ایران انجمنی است که صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی هوافضا در موضوعات اعم از مهندسی، تعمیر و نگهداری عملیاتی، حقوق، هوانوردی و فضانوردی فعالیت می‌کند.[۱]

لوگو انجمن هوافضای ایران

وظایف و فعالیت ها

  • انجام مطالعه و پژوهش علمی و فنی در زمینه‌های فعالیت انجمن.
  • برنامه ریزی، هدایت، ارائه مشاوره و ایجاد هماهنگی در امور پژوهشی و فنون هوایی فضایی
  • ارائه سیاست‌ها و برنامه جهت توسعه و گسترش دانش و صنایع هوایی و فضایی ایران
  • برنامه ریزی و تدوین استانداردها و روش‌ها برای طراحی و بکارگیری وسائط نقلیه هوایی و فضایی و ایستگاههای ماهواره‌ای و تجهیزات نگاهداری که بوسیله مؤسسات مربوطه انجام خواهد شد. انجمن نسبت به طرح ریزی و تهیه موجبات انجام موضوع اقدام یا با مؤسسات مربوطه همکاری خواهد نمود
  • ارائه خدمات مشاوره‌ای پژوهشی و آموزشی در رشته‌های مختلف علوم و فنون هوایی فضایی و تدوین و ارائه دوره‌ای تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت راساً یا با همکاری دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی[۲]

پیوند به بیرون

منابع