انجمن پیوند

انجمن تاجیکان و پارسی زبانان جهان - پیوند، با نگارش سیریلیک فارسی تاجیکی: Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон – Пайванд، سازمانی مستقل و غیردولتی است، که بهر نگهداری و گسترش ارزش‌ها و پیوندهای مشترک تاریخی و فرهنگی تاجیکان و دیگر پارسی‌زبانان در تاجیکستان پایه‌گذاری شده‌است.

مقررات همگانیویرایش

  • انجمن تاجیکان و پارسی زبانان جهان (از این پس – انجمن پیوند) سازمان مستقل غیردولتی و بین‌المللی است، که از برای پاسداشت و بوند ارزش‌ها و سنت‌های هَنباز (:مشترک) تاریخی و فرهنگی تاجیکان و دیگر مردمان پارسی زبان برای گسترش و پایداری پیوندهای دوستانه میان آن‌ها بنیادگذاری شده‌است.
  • انجمن پیوند کار خود را برپایه قانون اساسی و قانون‌های جمهوری تاجیکستان، اعلامیه حقوق بشر و دیگر اسناد معتبر حقوقی بین‌المللی، رعایت و احترام قانون‌های کشورهای مربوط و همین آیین‌نامه انجام می‌دهد.
  • انجمن پیوند به همه ارزش‌ها و باورهای پسندیده بشری احترام گزارده، از تلاش‌های روحی آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و صلح جهانی پشتیبانی می‌کند.
  • انجمن پیوند حقوق تاجیکان و پارسی زبانان جهان را صرف نظر از باورهای دینی، مذهبی، سیاسی و تعلقاتی ملّیوی و شهروندیشان طبق ترتیبات مقرر شده پشتیبانی می‌کند.
  • انجمن پیوند نسبت به قضیه‌هایی که در سطح ملی و بین‌المللی با سرنوشت تاجیکان و هم وطنان و هم زبانان پیوند دارد، بی‌طرف است و نمی‌تواند و با هر گونه تعصب، برانگیختن دشمنی میان ملت‌ها و کشورها، زور ورزی و استبداد مخالف است.
  • انجمن پیوند از زمان ثبت نام در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان دارای بار حقوقی و غیردولتی است.
  • انجمن پیوند شخصی حقوقی بوده، دارای رمز، نشان و مُهر می‌باشد.

نشانی انجمن پیوندویرایش

  • ۷۳۴۰۲۵، جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، خیابان رودکی، شماره ۱۰۷.
  • СУРОЃАИ АНЉУМАНИ ПАЙВАНД، ۷۳۴۰۲۵، Љумњурии Тољикистон، ш. Душанбе، хиёбони Рўдакї ۱۰۷.

انجمن ششم (سال ۲۰۰۶) انجمن پیوندویرایش

روز آدینه، ۸ سپتامبر، در پایتخت تاجیکستان، ششمین انجمن پارسی زبانان جهان با شرکت دانشمندان و پژوهشگران و فعالان جهان پارسی زبان و مقامات کشورهای ایران و افغانستان برگزار شد.

شرکت کنندگانویرایش

منابعویرایش

انجمن پیوند