اندام مکنده

اندام مکنده بخشی از قارچ یا گیاه انگلی است که وارد ریشه گیاه میزبان می‌شود و مواد مغذی را جذب می‌کند.

منابعویرایش