اندروید (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اندروید، می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

نرم‌افزارهاویرایش

فیلم‌هاویرایش

آهنگ‌هاویرایش

پزشکیویرایش

ربات هاویرایش

اندروید (ربات) ، ربات انسان نما