باز کردن منو اصلی

انرژی الکتریکی به انرژی مشتق شده از انرژی پتانسیل الکتریکی گفته می‌شود. در یک مدار الکتریکی، این انرژی با جریان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی مرتبط است. انرژی الکتریکی می‌تواند در فرآیندهایی مانند تولید نور یا گرما به دیگر صورت‌های انرژی تبدیل شود.

فرآیند تولید انرژی الکتریکی از سایر صورت‌های انرژی، تولید الکتریسیته نام دارد. مکانسیم پایه‌ای این فرآیند در اوایل قرن نوزدهم میلادی توسط مایکل فارادی کشف شد.

منابعویرایش