انسدادی ملازی بی‌واک

انسدادی ملازی بی‌واک یا انفجاری ملازی بی‌واک یک صامت است که در گفتار برخی از زبان‌های جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨q⟩ است. این صدا به صورت واج در فارسی دری افغانستان وجود دارد و با «ق» نشان داده می‌شود.[۱]

q
شماره IPA111
کدبندی
محتوا (اعشاری)q
یونیکد (شانزدهتایی)U+0071
الفبای آواییq
کیرشنبامq

 

در لهجه‌های یزدی، کرمانی، بوشهری فارسی هم این صدا به صورت واج وجود دارد.[نیازمند منبع]

منابعویرایش

  1. Voiceless uvular stop. (2016, February 9). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 13:43, February 21, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_uvular_stop&oldid=704033061