انسی (سومری)

اِنسی (ENSI) (به خط میخی: 𒑐𒋼𒋛) عنوان سومری بود که به شهبانو یا پادشاه زنی که فرمانروای دولت-شهر بود داده می‌شد. احتمالاً این عنوان در اصل به فرمانروای ناوابسته داده می‌شده‌است که بعدها عنوان لوگال به آن دادند.

مهر استوانه ای سومری متعلق به ح. 3200 پیش از میلاد، نشان می‌دهد که انسی و پشخدمت او در حال خوراک دادن یک گاو ورجاوند هستند.
PA TE SI (Ensi) در لوحلوگالانتوم .

در دوره سلسله نخستین (حدود ۲۸۰۰–۲۳۵۰ پیش از میلاد)، معنی عنوان‌های ان، انسی و لوگال به روشنی قابل تفکیک نیستند. انسی ممکن است در ابتدا نام فرمانروا باشد که محدود به لاگاش و اوما بوده‌است.[۱] انسی نماینده خدای پشتیبان دولت-شهر محسوب می‌شد.[۲] در دوره‌های پسین، یک انسی بیشتر زیرمجموعه یک لوگال بوده‌است. با این وجود، حتی فرمانروایان نیرومند از سلسله دوم لاگاش (ج. ۲۱۰۰ پیش از میلاد) مانند گودهآ با عنوان انسی خوانده می‌شدند.

منابعویرایش

  1. Horst Klengel (Hrsg.): Kulturgeschichte des alten Vorderasiens. Akademie Verlag, Berlin 1989.
  2. Saggs, H. W. F. 1988, The Greatness That Was Babylon (revised edition)