انفجاری دولبی بی‌واک

انفجاری دولبی بی‌واک یا انسدادی دولبی بی‌واک یک صامت است که در گفتار بسیاری از زبان‌های جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨p⟩ است. در فارسی این همخوان با حرف «پ» نشان داده می‌شود.[۱]

p
شماره IPA101
کدبندی
محتوا (اعشاری)p
یونیکد (شانزدهتایی)U+0070
الفبای آواییp
کیرشنبامp
Sound

 

منابع ویرایش

  1. oiceless bilabial stop. (2016, February 12). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 11:03, February 21, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_bilabial_stop&oldid=704560207