انقلاب نیکاراگوئه ۱۹۶۱

انقلاب نیکاراگوئه شامل مخالفت‌های فزاینده علیه دیکتاتوری سوموزا در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود که تحت رهبری جبهه آزادیبخش ملی ساندینیستا (FSLN) برای سرنگونی دیکتاتوری در ۱۹۷۸–۱۹۷۹ برای حکومت نیکاراگوئه بود. بعد از آن جنگ کنترا بین دولت نیکاراگوئه تحت رهبری ساندینیستا و کنتراهای تحت حمایت ایالات متحده از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ به راه افتاد. انقلاب دوره مهمی در تاریخ نیکاراگوئه را رقم زد و این کشور را به عنوان یکی از میدان‌های جنگ نیابتی اصلی جنگ سرد نشان داد و توجه بین‌المللی زیادی را به خود جلب کرد.

انقلاب نیکاراگوئه ۱۹۶۱

انقلاب نیکاراگوئه و سرنگونی رژیم سوموزا در سال‌های ۱۹۷۸–۱۹۷۹ و جنگ کنترا در دهه ۱۹۸۰ جان ده‌ها هزار نفر از مردم نیکاراگوئه را گرفت و موضوع بحث‌های شدید بین‌المللی بود و درنهایت به دلیل آشفتگی سیاسی، اقتصاد و دولت نیکاراگوئه رو به زوال رفت.

منابع

ویرایش
  • Emily L Andrews, Active Marianismo: Women's social and political action in Nicaraguan Christian base communities and the Sandinista revolution. The Marianismo Ideal Grinnell College research project, 1997. Retrieved November 2009.
  • Enrique Bermudez (with Michael Johns), "The Contras' Valley Forge: How I View the Nicaragua Crisis", Policy Review magazine, Summer 1988.
  • David Close, Salvador Marti Puig & Shelley McConnell (2010) "The Sandinistas and Nicaragua, 1979–2009" NY: Lynne Rienner.
  • Dodson, Michael, and Laura Nuzzi O'Shaughnessy (1990). Nicaragua's Other Revolution: Religious Faith and Political Struggle. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press. شابک ‎۰−۸۰۷۸−۴۲۶۶−۴
  • Head, Michael & Viglietti, Brian (2012). "Question 35/48: Nicaraguan "Contra" Mining Campaign". Warship International. LXIX (4): 299–301. ISSN 0043-0374.
  • Schmidli, William Michael, "'The Most Sophisticated Intervention We Have Seen': The Carter Administration and the Nicaraguan Crisis, 1978–1979," Diplomacy and Statecraft, (2012) 23#1 pp 66–86.
  • Sierakowski, Robert. Sandinistas: A Moral History. University of Notre Dame Press, 2019.
  • Katherine Hoyt, Memories of the 1979 Final Offensive, Nicanet, Retrieved November 2009. This is a first-hand account from Matagalpa; also contains some information on the general situation. Has photograph showing considerable damage to Matagalpa. News and Information
  • Salvador Martí Puig "Nicaragua. La revolución enredada" Lirbos de la Catarata: Madrid.
  • Oleg Ignatiev, "The Storm of Tiscapa", in Borovik and Ignatiev, The Agony of a Dictatorship. Progress Publishers, 1979; English translation, 1980.