انویل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

انویل می‌تواند به اینها اشاره داشته باشد: