انگلیس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

انگلستان و انگلیس می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: