باز کردن منو اصلی

اورنسه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از اورنس)

اورنسه می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد

۱. اورِنسِه مرکز استان اورِنسِهٔ اسپانیا است.

۳. اورِنسِه دهستانی در استان نابارای اسپانیا است.