اورنگ‌آبادی محل

اورنگ‌آبادی محل ([۱] درگذشتهٔ 1688) یکی از همسران ثانویه امپراتور گورکانی اورنگ زیب بود.

اورنگ‌آبادی محل
درگذشتهحدود 1688
بیجاپور، امپراتوری گورکانی
آرامگاه
مقبره اورنگ‌آبادی محل، بیجاپور
همسر(ان)اورنگ‌زیب
فرزند(ان)مهرالنسا بیگم

اصالت ویرایش

اورنگ‌آبادی محل یا متعلق به اورنگ‌آباد،[۲] یا ورود او به حرم‌سرای اورنگ‌زیب در شهر اورنگ آباد اتفاق افتاده‌بود.[۳] او یا منشأ گرجی یا چرکس داشته‌است.[۴] از زمان حکومت امپراتور اکبر، حکم داده شده بود که اسامی زنان دربار نباید به‌طور عمومی ذکر شود، بلکه باید آنها را با برخی القاب تعیین شده مانند محل تولدشان یا شهر یا کشوری که از آن وارد حرم‌سرای امپراتوری شده بودند، مورد خطاب قرار گیرند.[۵]

منابع ویرایش

  1. Manucci, Niccolò (1907). Storia Do Mogor: Or, Mogul India, 1653-1708 - Volume 2. J. Murray. p. 333.
  2. Iftikhar, Rukhsana (June 6, 2016). Indian Feminism: Class, Gender & Identity in Medieval Ages. Notion Press. ISBN 978-9-386-07373-0.
  3. Sarkar, Sir Jadunath (1973). 1618-1659. Orient Longman. p. 34.
  4. Krieger-Krynicki, Annie (2005). Captive Princess: Zebunissa, Daughter of Emperor Aurangzeb. Oxford University Press. pp. 3, 41. ISBN 978-0-19-579837-1.
  5. Eraly, Abraham (January 1, 2007). The Mughal World: Life in India's Last Golden Age. Penguin Book India. pp. 126. ISBN 978-0-14-310262-5.