اوری‌بیاد (Euribyades) فرمانده کل نیروی دریایی یونان در جنگ ترموپیل بود. او از اهالی اسپارت بود.[۱]

پانویس ویرایش

  1. پیرنیا، ص ۱۳۰

منابع ویرایش

  • پیرنیا، حسن (۱۳۶۲). تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب.