اور رودی است که از نورماندی سرچشمه می‌گیرد و به سن می‌ریزد. این رود از کشور فرانسه می‌گذرد.

اور
مکان
کشورفرانسه
ویژگی‌های ظاهری
سرآب 
 • مکاننورماندی
دهانهسن
اندازهٔ حوضه۵,۹۳۵ m²
دبی۲۶ m³/s

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش