باز کردن منو اصلی

اولیاءالله جمع مکسر عربی ولی الله، واژه‌ای عربی به معنای «نزدیکان به خدا» است که امروزه بیشتر به صورت ولی خدا بکار می‌رود.

محتویات

باور مسلمانانویرایش

بنا بر باور مسلمانان اولیاء خدا کسانی هستند که دارای خصایل و صفات نیکو بوده و در شناخت، پرهیزگاری و پرستش خداوند از دیگران پیشی گرفته‌اند؛ اعمال و گفتار ایشان باید مطابق آیات قرآن، سخنان رسول الله ص و پیشوایان دین باشد.

معمولا از اولیاءخدا برخی خوارق عادات که کرامت نامیده می‌گردد، دیده می‌شود.البته هر نوع عمل خارق العاده‌ای کرامت به حساب نمی‌آید و کرامت با معجزه که مخصوص پیامبران است تفاوت دارد.

خاک اولیاءویرایش

سرزمینی را که در آن تعداد زیادی از کسانیکه مسلمانان آن‌ها را اولیاء الله لقب داده‌اند دفن شده باشند، خاک اولیاء می‌گویند. خاک اولیاء یکی از مشهورترین القاب شهر هرات در غرب افغانستان است.

همچنین رادک سکورسکی نویسنده پولندی کتابی را با نام (خاک اولیا) به چاپ رسانیده‌است.

اولیاءالله هراتویرایش

در هرات مزارات زیادی وجود دارند که مردم منطقه به آن‌ها احترام میگذارند ازجمله:

منابعویرایش

  • رساله مزارات هرات