اومگا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اومگا بیست و چهارمین حرف الفبای یونانی است.

اومگا همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: