اوکلند (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
با آوکلند، بزرگترین شهرستان در نیوزیلند اشتباه گرفته نشود.

اوکلند ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش