اوکیناوا (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اوکیناوا یکی از استان‌های جنوبی ژاپن است.

اوکیناوا ممکن است اشاره به موارد زیر باشد: