اوینوپیدس

ریاضی‌دان در یونان باستان

اوینوپیدس (به یونانی: Οἰνοπίδης) ، (به انگلیسی: Oenopides of Chios)، ریاضیدان (هندسه دان) یونان باستان بود که حوالی سال ۴۵۰ میلادی می زیست. او اندکی پس از ۵۰۰ میلادی در جزیره خیوس به دنیا آمد اما بیشتر کار های خود را در آتن به انجام رسانید.

ستاره‌شناسیویرایش

مهمترین کار او به عنوان یک ستاره‌شناس محاسبه میل دائرةالبروج بود. که آن را ۲۴ درجه اعلام نمود.

هندسهویرایش

به عنوان یک ریاضیدان ، اوینوپیدس ، واضع قانون خط کش و پرگار است. طبق این قاعده برخی از مسائل هستند که در حل آن فقط می توان از یک پرگار و یک خط کش که مدرج نشده است استفاده کرد.

یک نمونه از این سری مسائل عبارت است از :

  • با استفاده از خط کش و پرگار ، از نقطه ای واقع بر یک خط راست ، خطی عمود بر آن رسم شود.

منابعویرایش