لیبرتو

(تغییرمسیر از اپرانامه)

لیبرتو یا اپرانامه متن آوازها و گفتارهایی است که در یک نمایش اپرا به کار می‌رود. واژه بکاررفته در زبان‌های اروپایی برای این مفهوم واژه ایتالیایی لیبرتو (libretto) به معنی «کتابچه» است.

صفحه نخست از اپرانامه نیروی سرنوشت جوزپه وردی

واژه اپرانامه از برنهاده‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

منابع

ویرایش
  • Kennedy, Michael (2006), The Oxford Dictionary of Music, 985 pages, شابک ‎۰−۱۹−۸۶۱۴۵۹−۴
  • MacNutt, Richard (1992), "Libretto" in The New Grove Dictionary of Opera, ed. Stanley Sadie (London) شابک ‎۰−۳۳۳−۷۳۴۳۲−۷
  • Neville, Don (1990). Frontier Research in Opera and Multimedia Preservation: a Project Involving the Documentation and Full Text Retrieval of the Libretti of Pietro Metastasio. London: Faculty of Music, University of Western Ontario. Without ISBN
  • Portinari, Folco (1981). Pari siamo! Io la lingua, egli ha il pugnale. Storia del melodramma ottocentesco attraverso i suoi libretti. Torino: E.D.T. Edizioni. ISBN 88-7063-017-X.
  • Smith, Patrick J. The Tenth Muse: a Historical Study of the Opera Libretto. First ed. New York: A.A. Knopf, 1970. xxii, 417, xvi p. + [16] p. of b&w ill. Without ISBN or SBN
  • Warrack, John and West, Ewan (1992), The Oxford Dictionary of Opera, 782 pages, شابک ‎۰−۱۹−۸۶۹۱۶۴−۵