ویروس اپشتین–بار

(تغییرمسیر از اپشتین بار ویروس)

ویروس اپشتین–بار (به انگلیسی: Epstein–Barr virus) به صورت مخفف EBV عامل بیماری مونونوکلئوز عفونی از گروه هرپس ویریده‌ها است. این ویروس با برخی از انواع سرطان مانند لنفوم هوچکین و لنفوم بورکیت وبیماریهایی مانند ایدز (HIV) و مولتیپل اسکلروز در ارتباط است.[نیازمند منبع]

This photomicrograph depicts leukemia cells that contain Epstein Barr virus using a FA staining technique. Epstein–Barr virus, EBV, is a member of the Herpesvirus family, and is one of the most common human viruses. When infection with EBV occurs during adolescence or young adulthood, it causes infectious mononucleosis 35% to 50% of the time. (CDC)

ویروسویرایش

اپشتین بار ویروس از خانواده هرپس ویروسها ژنوم DNA دورشته‌ای دارد و اندازه ویروس ۱۲۰ nm تا ۱۸۰ nm است. هرپس ویروس تیپ چهار (HHV-۴) نیز نامیده می‌شود. عفونت طبیعی EBV تنها در انسان رخ می‌دهد و بسیار شایع است. بررسیهای سرواپیدمیولوژی نشان می‌دهد که بیش از ۹۵٪ از بزرگسالان در جهان با ویروس EBV مواجه شده‌اند.جزء زیرخانواده گاماهرپس ویرینه است.ودرجنس•Lymphocryptovirus

بیماریزاییویرایش

انتقال این ویروس عمدتاً از طریق مواجهه با ترشحات دهان مانند بزاق (مانند بوسیدن و سرفه کردن) و در موارد کمتری به روش انتقال جنسی انجام می‌گیرد. این ویروس لنفوسیت‌های بی و سلولهای اپی تلیومی را آلوده می‌کند. دوره نهفتگی از زمان مواجهه اولیه تا شروع علایم، ۵۰-۳۰ روز تخمین زده می‌شود.مطالعات اخیر ارتباط بین ویروس اپشتین بار ویروس وبیماری هاشیموتو و ام اس (بیماری خودایمنی) وجود دارد.

جستارهای وابستهویرایش

مونونوکلئوز عفونی

منابعویرایش

Epstein–Barr virus