اپیسکوپلین

فرقه اپیسکوپلین‌ها یا اسقفی‌ها (به انگلیسی: Episcopalians) از زیرمجموعه‌های مذهب پروتستان است. سابقه این فرقه به سال ۱۵۳۴ بازمی گردد.

هنری هشتم پادشاه انگلستان به دلایل سیاسی و به خاطر قطع نفوذ دیگران، ارتباط کلیسای کاتولیک انگلیس را با کلیسای روم قطع کرد و این فرقه را راه انداخت. سابقه این کلیسا - اپیسکوپلین پروتستان - در آمریکا به سال ۱۷۸۹ بازمی گردد که نخستین کلیسای آنها در آمریکا تأسیس شد.

بسیاری از اعمال و تشریفات مذهبی این فرقه مانند دیگر فرقه‌ها است و آنها نیز دارای اسقف هستند که مانند پاپ با رای دیگر کشیشها انتخاب می‌شوند. اعمالی چون غسل تعمید را نیز دارند ولی قدرت اصلی این فرقه در استفاده روحی از اعمال مذهبی است. آنها براساس تفکر اساسی خود و آئین هشت‌گانه بر این باورند که بسیاری از اعمال مذهبی دارای جنبه‌های روحی عمیقی هستند که باید به آنها توجه شود. اصلی چون پرورش «چشم برای کلیسا» که در این آئین نامه آمده، اینگونه اعمال می‌کند که افرادی با آگاهی و بینش دینی و سیاسی در کلیسا تربیت شوند. اعضای این فرقه در خصوص ناهنجارهای اخلاقی و اجتماعی به تساهل و تسامح اعتقاد دارند.

منابعویرایش

  • حسین حمیدی نیا ، « ایالات متحده آمریکا » ، ( دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران ، ۱۳۸۲)، چاپ اول.