برون‌شامه قلب

لایه داخلی کیسه محافظتی قلب انسان است که از بافت پیوندی رشته ای و بافت پوششی سنگ فرشی ساده تشکیل شده است.
(تغییرمسیر از اپی‌کارد)

درون شامه

{{{name}}}
Gray968.png
دورلندز
/السویر
l_02/12476850
واژگان کالبدشناسی

برون شامه قلبیا پری کارد (انگلیسی Pericardium ) خارجی ترین لایهٔ کیسه محافظت کننده قلب است که ماهیچهٔ قلب را دربرمی‌گیرد.

منابعویرایش

  • واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹.