اچ‌پی‌وی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

HPV یا اچ‌پی‌وی ممکن است در اشاره به موارد زیر باشد: