اکترئتید

(تغییرمسیر از اکتریوتاید)

اکترئتید (به انگلیسی: Octreotide)

اکترئتید
اکترئتید
داده‌های بالینی
روش مصرف داروتزریق زیرجلدی (SC)
گروه داروییاکتاپپتید صناعی
کد ATC
داده‌های فارماکوکینتیک
زیست فراهمی۱۰۰٪ در تزریق داخل عضلانی (IM) و ۶۰٪ تا ۶۳٪ از دوز زیرجلدی
پیوند پروتئینی۶۵٪
متابولیسمکبدی
نیمه‌عمر حذف۱٫۵ ساعت (۱٫۷ تا ۱٫۹ ساعت)
دفعکلیوی (دارو و متابولیتهایش از طریق ادرار دفع می‌شوند)
شناسه‌ها
شمارهٔ سی‌ای‌اس
پاب‌کم CID
CompTox Dashboard (EPA)
داده‌های فیزیکی و شیمیایی
فرمول شیمیاییC49H66N10O10S۲
جرم مولی۱۰۱۹٫۲۴ گرم در مول

نامهای تجارتی : Sandostatin - Octostatin

رده درمانی: هورمون سوماتواستاتین، ضد اسهال.

رده فارماکولوژیک: اکتاپپتید صناعی

اشکال دارویی: آمپول ۵۰ میکروگرم در سی‌سی (۰٫۰۵ میلی‌گرم در سی‌سی)، آمپول ۱۰۰ میکروگرم در سی‌سی، آمپول ۲۰۰ میکروگرم در سی‌سی و ویال ۲۰ میلی‌گرم در ویال

مکانیسم اثر ویرایش

اثر ضد اسهال، اکترئتید از طریق تقلید اثرات سوماتواستاتین می‌باشد که باعث کاهش ترشح پپتیدهای گاستروانتروهپاتیک می‌شود.

موارد و طریقه مصرف ویرایش

۱- درمان علامتی گر‌گرفتگی و اسهال ناشی از تومورهای کارسینوئید.

 • بالغین: ابتدا، روزانه ۱۰۰ تا ۶۰۰ میکروگرم از راه زیرجلدی، در ۲ تا ۴ دوز منقسم و به مدت دو هفته تجویز می‌شود(دوز معمول دارو ۳۰۰ میکروگرم در روز است). دوزهای بعدی بر مبنای پاسخ فردی بیمار تعیین و تجویز می‌گردد.

۲- درمان علامتی اسهال آبکی ناشی از ویپوماها(VIP omas) یا تومورهای ترشح کنندهٔ .VIP

 • بالغین: ابتدا، روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میکروگرم از راه زیرجلدی، در ۲ تا ۴ دوز منقسم و به مدت دو هفته تجویز می‌شود. دوزهای بعدی دارو بر اساس پاسخ درمانی بیمار تعیین و تجویز می‌گردد. دوز روزانه نباید بیش از ۴۵۰ میکروگرم باشد.

۳- درمان آکرومگالی

 • بالغین: ابتدا، روزانه ۵۰ میکروگرم از راه زیرجلدی، سه بار در روز تجویز می‌شود. دوزهای بعدی بر اساس پاسخ بیمار تعیین می‌شود. دوز معمول دارو ۱۰۰ میکروگرم از راه زیرجلدی سه بار در روز است، ولی بعضی از بیماران نیاز به ۵۰۰ میکروگرم سه بار در روز دارند.

۴- جهت کاهش ترشح فیستولهای رکتال و پانکراتیک

 • بالغین: ۵۰ تا ۲۰۰ میکروگرم از راه زیرجلدی هر ۸ ساعت تجویز می‌شود.

۵- جهت درمان اسهال

 • بالغین:۱۰۰ تا ۵۰۰ میکروگرم از راه زیرجلدی سه بار در روز تجویز می‌شود.

۶- جهت درمان سندرم روده تحریک‌پذیر

 • بالغین از ۱۰۰ میکروگرم از راه زیرجلدی به صورت دوز منفرد تا ۱۲۵ میکروگرم از راه زیرجلدی دو بار در روز تجویز می‌شود.

۷- جهت درمان سندرم دامپینگ

 • بالغین روزانه ۵۰ تا ۱۵۰ میکروگرم از راه زیرجلدی تجویز می‌شود.

توجه: از اکترئتیددر کودکان فقط جهت درمان اسهال ناشی از سندرم کارسینوئید، به میزان ۱ تا ۱۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز، در ۲ تا ۴ دوز منقسم و به صورت زیرجلدی استفاده می‌شد.

شیوه استعمال ویرایش

گرچه در آمریکا و کشورهای اروپایی ، اکترئتید به صورت داخل عضلانی (IM) و داخل وریدی (IV) هم تولید و تجویز می‌شود، اما در فارماکوپه ایران دارو فقط جهت مصرف زیرجلدی (SC) توصیه شده‌است. البته در شرایط اضطراری می‌توان دارو را به صورت وریدی و در خلال ۶۰ ثانیه تزریق نمود. شروع اثر اکترئتید در مصرف زیرجلدی، نیم ساعت است که در عرض ۳۰ دقیقه به اوج اثر خود می‌رسد. مدت اثر کمتر از ۱۲ ساعت است.

موارد منع مصرف ویرایش

 • حساسیت مفرط نسبت به اکترئتید و اجزای آن تنها مورد منع مصرف (کنترااندیکاسیون) این داروست.

تداخلات دارویی ویرایش

عوارض جانبی ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 • راهنمای کاربرد داروهای ژنریک ایران، دکتر رامین خدّام، چاپ هفتم،۱۳۸۸، صفحات:۶۸۷و ۶۸۹
 • داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها، چاپ هفتم، صفحه :۱۹۷
 • ویکی انگلیسی (تکمیل اطلاعات جدول)