اکشن (تئاتر)

اکشن به عنوان یک اصطلاح در تمرین تئاتر غربی، اشاره به اصولی از تمرین بازیگری دارد که در ابتدا توسط بازیگر و کارگردان روسی کنستانتین استانیسلاوسکی در نیمه اول قرن بیستم در تئاتر هنری مسکو شکل و توسعه گرفت. در نوشته‌های او در باب تئاتر، استانیسلاوسکی اشاره می‌کند که «پایه تئاتر، عمل و پویایی است... . در لاتین، کلمه متناظر actio است، و همین کلمه ریشه کلمات مشابهی است که به دایره واژگان ما وارد شده است، اکشن[پانویس ۱]، اکتور[پانویس ۲]، اکت[پانویس ۳]. از این رو می‌توان گفت، درام اکشنی است که می‌توان اجراشدن آن را نگریست، و زمانی که پیش می‌رود بازیگر عامل پیشبرد آن است. و بازیگری در حقیقت اجرای آن اکشن است»
ژن بندتی[پانویس ۴] متوجه شد که اکشن در متون استانیسلاوسکی بسیار ساده و به معنای «آنچه برای انجام یک وظیفه صورت می‌گیرد» است و وظیفه اشاره به «آنچه یک شخصیت بایستی انجام دهد تا مشکلش را برطرف کند» است. اکشن به عنوان اصطلاح در تمرین تئاتر از سیستم استانیسلاوسکی وام گرفته شده است و اشاره به اعمالی دارد که بازیگر عهده دار آنست تا به هدف مطلوب برسد.

پاورقیویرایش

  1. Action
  2. Actor
  3. Act
  4. Jean Benedetti

منابعویرایش