اکلاهما (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

اکلاهما ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: