اکوادور (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اکوادور کشوری در آمریکای جنوبی است.

اکوادور همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد: