ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی

ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی کتابی است به نوشته محمد داندامایف، که روحی ارباب به فارسی ترجمه کرده است.

ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی
Inph.jpg
جلد کتاب
نویسنده(ها)محمد داندامایف
برگرداننده(ها)روحی ارباب
کشورمسکو
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
گونه(های) ادبیتاریخ هخامنشیان
ناشر
ناشر فارسی: انتشارات علمی و فرهنگی
تاریخ نشر
1963
تاریخ نشر فارسی: ۱۳۵۲
شمار صفحات378
شابکشابک ‎۹۷۸−۹۶۴−۴۴۵−۳۳۴−۲
پس ازتاریخ سیاسی هخامنشیان 
پیش ازایرانیان در بابل هخامنشی 

منابعویرایش