ایرفویل ناکا (انگلیسی: NACA airfoil) محموعه ای از ایرفویل های طراحی شده نوسط کمیته رایزنی ملی هوانوردی آمریکااست که برای طراحی و ساخت بال هواپیما مناسب است.

طرحی از ایر فویل NACA 2412

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش